Tổng hợp 10+ tư cách thành viên hợp danh bị chấm dứt khi: hay nhất

Duới đây là các thông tin và kiến thức về Tư cách thành viên hợp danh bị chấm dứt khi: hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

1 Khi nào thì thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên?

 • : luatthinhtri.com
 • : 06/23/2022
 • : 4.98 (906 vote)
 • : Theo đó, thành viên hợp danh trong công ty hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên trong trường hợp : tự nguyện rút vốn khỏi công ty; chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; bị khai trừ khỏi công ty; chấp hành hình phạt tù hoặc bị Tòa án cấm hành nghề
 • : Như vậy, luật mới đã bổ sung thêm quy định: “trường hợp thành viên hợp danh chấp hành hình phạt tù hoặc bị Tòa án cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định theo quy định của pháp luật” thì bị chấm dứt tư cách thành viên công ty hợp danh. Trên thực …

2 Chấm dứt tư cách thành viên hợp danh theo luật mới

Chấm dứt tư cách thành viên hợp danh theo luật mới
 • : phamlaw.com
 • : 07/14/2022
 • : 4.69 (259 vote)
 • : Vậy nên pháp luật quy định trường hợp này nhằm đảm bảo hoạt động của công ty hợp danh không bị ảnh hưởng nặng nề và nhanh chóng ổn định tình hình kinh doanh của 
 • : Đây là điểm mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020 về việc quy định các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên hợp danh. Theo đó, nếu thành viên hợp danh thuộc trường hợp này thì họ sẽ bị hạn chế về hoạt động quản lý, thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình …

3 Các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên hợp danh

Các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên hợp danh
 • : luatduonggia.vn
 • : 07/25/2022
 • : 4.39 (286 vote)
 • : · Trong một số trường hợp thành viên hợp danh sẽ bị chấm dứt tư cách … Điều tất yếu khi kinh doanh là lợi nhuận, do đó, thành viên hợp danh 
 • : Thành viên hợp danh có quyền sử dụng tài sản của công ty hợp danh để thực hiện kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh của công ty. Nếu trong quá trình kinh doanh, Thành viên hợp danh ứng trước tiền của mình để kinh doanh cho công ty thì có quyền yêu …

4 Về chấm dứt tư cách của thành viên hợp danh

Về chấm dứt tư cách của thành viên hợp danh
 • : luathongthai.com
 • : 07/10/2022
 • : 4.2 (313 vote)
 • : 1. Các trường hợp Tư cách thành viên hợp danh chấm dứt được quy định tại Điều 180 Luật doanh nghiệp 2014, gồm: Thứ nhất, thành viên tự nguyện rút vốn 
 • : Sau khi chấm dứt tư cách thành viên, nếu tên của thành viên bị chấm dứt đã được sử dụng làm thành một phần hoặc toàn bộ tên công ty thì người đó hoặc người thừa kế, người đại diện theo pháp luật của họ có quyền yêu cầu công ty chấm dứt việc sử dụng …

5 Bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh trong trường hợp nào

 • : bachkhoaluat.vn
 • : 02/17/2022
 • : 3.99 (442 vote)
 • : · Bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh trong trường hợp nào. Chuyên Mục: Pháp luật – Doanh nghiệp. Lĩnh Vực: Doanh nghiệp; Nguồn: Bách khoa 
 • : Sau khi chấm dứt tư cách thành viên, nếu tên của thành viên bị chấm dứt đã được sử dụng làm thành một phần hoặc toàn bộ tên công ty thì người đó hoặc người thừa kế, người đại diện theo pháp luật của họ có quyền yêu cầu công ty chấm dứt việc sử dụng …

6 Quyền tiếp nhận thành viên mới của công ty hợp danh

 • : startuphouse.vn
 • : 10/05/2021
 • : 3.93 (318 vote)
 • : Thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách trong trường hợp sau đây: … Không có khả năng góp vốn hoặc không góp vốn như đã cam kết sau khi công ty đã có yêu 
 • : Ngoài ra, nếu trong quá trình hoạt động kinh doanh mà bạn muốn tìm kiếm trụ sở kinh doanh cho công ty thì có thể liên hệ với Startup House chúng tôi. Tại đây bạn sẽ được cung cấp văn phòng đầy đủ tiện nghi, hình thức cho thuê đa dạng như cho thuê …

7 Xác định một số thời điểm liên quan đến thay đổi thành viên hợp

 • : stp.thuathienhue.gov.vn
 • : 11/02/2021
 • : 3.79 (270 vote)
 • : · Điều 185 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định: “1. Thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách trong trường hợp sau đây: a) Tự nguyện rút vốn khỏi 
 • : Ngoài ra, nếu trong quá trình hoạt động kinh doanh mà bạn muốn tìm kiếm trụ sở kinh doanh cho công ty thì có thể liên hệ với Startup House chúng tôi. Tại đây bạn sẽ được cung cấp văn phòng đầy đủ tiện nghi, hình thức cho thuê đa dạng như cho thuê …

8 Chấm dứt tư cách thành viên hợp danh như thế nào?

Chấm dứt tư cách thành viên hợp danh như thế nào?
 • : luatthaian.vn
 • : 07/24/2022
 • : 3.51 (216 vote)
 • : Thành viên hợp danh phải chấp hành hành phạt tù hoặc bị Tòa án cấm hành 
 • : Công ty hợp danh là một trong những loại hình công ty phổ biến hiện nay. Vì vậy, các vấn đề của công ty hợp danh được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là việc chấm dứt tư cách thành viên hợp danh. Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư …

9 Quy định về tiếp nhận thành viên mới và chấm dứt tư cách thành viên hợp danh

 • : viettinlaw.com
 • : 05/01/2022
 • : 3.39 (596 vote)
 • : 1. Tư cách thành viên hợp danh chấm dứt trong các trường hợp sau đây: a) Tự nguyện rút vốn khỏi công ty;. b) Đã chết, bị Tòa 
 • : 5. Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày chấm dứt tư cách thành viên hợp danh theo quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều này thì người đó vẫn phải liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ của công ty đã phát sinh …

10 Chấm dứt tư cách thành viên công ty hợp danh

 • : lawkey.vn
 • : 11/20/2021
 • : 3.19 (363 vote)
 • : + Thành viên hợp danh bị khai trừ khỏi công ty trong các trường hợp sau đây: Không có khả năng góp vốn hoặc không góp vốn như đã cam kết sau khi công ty đã có 
 • : Thành viên đã chết, bị Tòa án tuyên bố là mất tích, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự sẽ bị chấm dứt tư cách thành viên. Đối với trường hợp chấm dứt tư cách thành viên của thành viên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực …

11 Thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách trong các trường hợp nào?

 • : luathoanganh.vn
 • : 11/17/2021
 • : 2.85 (95 vote)
 • : · Đối với trường hợp bị tòa án tuyên bố là mất tích, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự, khi đó, tư cách thành viên 
 • : Thành viên hợp danh là thành viên không thể thiếu và đóng vai trò quan trọng đối với sự thành lập và hoạt động của công ty hợp danh. Việc một cá nhân chấm dứt tư cách là thành viên hợp danh sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công ty cũng như các thành viên …

12 Hình thành và chấm dứt tư cách thành viên công ty hợp danh?

 Hình thành và chấm dứt tư cách thành viên công ty hợp danh?
 • : luathoangphi.vn
 • : 05/06/2022
 • : 2.81 (54 vote)
 • : · – Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày chấm dứt tư cách thành viên hợp danh khi không góp vốn hoặc tiến hành kinh doanh không trung thực, người đó 
 • : – Tự nguyện rút vốn khỏi công ty. Thành viên hợp danh có quyền rút vốn khỏi công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận. Trường hợp này, thành viên muốn rút vốn khỏi công ty phải thông báo bằng văn bản yêu cầu rút vốn chậm nhất 06 tháng trước …

13 Điều kiện để trở thành thành viên hợp danh của công ty hợp danh

 • : luatgianguyen.com
 • : 07/18/2022
 • : 2.72 (92 vote)
 • : về quyền của thành viên hợp danh 4. Chấm dứt tư cách thành viên hợp danh. … 2.1 Không thuộc các trường hợp bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp
 • : – Tự nguyện rút vốn khỏi công ty. Việc rút vốn khỏi công ty phải được Hội đồng thành viên chấp thuận. Khi có một hoặc các thành viên hợp danh còn lại không đồng ý cho rút vốn khỏi công ty thì việc chấm dứt tư cách thành viên sẽ khó khăn. Đảm bảo sự …

14 Quy định về chấm dứt tư cách thành viên góp vốn trong công ty hợp danh

 • : luatvietphong.vn
 • : 05/13/2022
 • : 2.54 (138 vote)
 • : Không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty 
 • : – Tự nguyện rút vốn khỏi công ty. Việc rút vốn khỏi công ty phải được Hội đồng thành viên chấp thuận. Khi có một hoặc các thành viên hợp danh còn lại không đồng ý cho rút vốn khỏi công ty thì việc chấm dứt tư cách thành viên sẽ khó khăn. Đảm bảo sự …

15 Chấm dứt tư cách thành viên hợp danh của công ty hợp danh

 • : luattoanquoc.com
 • : 07/10/2022
 • : 2.48 (113 vote)
 • : Bài viết cùng chủ đề · Tư cách thành viên hợp danh chấm dứt trong các trường hợp sau đây: · a) Tự nguyện rút vốn khỏi công ty; · b) Đã chết, bị Tòa án tuyên bố là 
 • : – Tự nguyện rút vốn khỏi công ty. Việc rút vốn khỏi công ty phải được Hội đồng thành viên chấp thuận. Khi có một hoặc các thành viên hợp danh còn lại không đồng ý cho rút vốn khỏi công ty thì việc chấm dứt tư cách thành viên sẽ khó khăn. Đảm bảo sự …

Admin