CHUmini

CHUmini

Công thức Pastel Pink Cách chỉnh ảnh lấp lánh

07/03/2021 11:53 343

SPARKLE AESTHETIC Cách chỉnh ảnh lấp lánh này là công thức ảnh hoàn hảo cho tất cả những ai muốn bức ảnh của mình trở nên xịn xò hơn và chất lượng hơn, SPARKLE AESTHETIC Cách chỉnh ảnh lấp lánh sẽ chỉnh sửa ảnh của bạn với một cái nhìn cụ thể và độc đáo […]

BRONZE PINK | Chỉnh Màu Hồng Thiếc Dễ Thương

07/03/2021 11:42 283

BRONZE PINK | Chỉnh Màu Hồng Thiếc Dễ Thương này là công thức ảnh hoàn hảo cho tất cả những ai muốn bức ảnh của mình trở nên xịn xò hơn và chất lượng hơn, BRONZE PINK | Chỉnh Màu Hồng Thiếc Dễ Thương sẽ chỉnh sửa ảnh của bạn với một cái nhìn cụ […]

GRUNGE Lightroom Preset chỉnh màu xanh xám lạnh

07/03/2021 11:37 140

GRUNGE Lightroom Preset chỉnh màu xanh xám lạnh này là công thức ảnh hoàn hảo cho tất cả những ai muốn bức ảnh của mình trở nên xịn xò hơn và chất lượng hơn, GRUNGE Lightroom Preset chỉnh màu xanh xám lạnh sẽ chỉnh sửa ảnh của bạn với một cái nhìn cụ thể và […]

GREY TONE Lightroom Preset Chỉnh Ảnh Tone Xám / Ghi

07/03/2021 11:34 151

GREY TONE Lightroom Preset Chỉnh Ảnh Tone Xám / Ghi này là công thức ảnh hoàn hảo cho tất cả những ai muốn bức ảnh của mình trở nên xịn xò hơn và chất lượng hơn, GREY TONE Lightroom Preset Chỉnh Ảnh Tone Xám / Ghi sẽ chỉnh sửa ảnh của bạn với một cái […]

GRAY WHITE Lightroom Preset Chỉnh Ảnh Tone Trắng Xám

07/03/2021 11:30 261

GRAY WHITE Lightroom Preset Chỉnh Ảnh Tone Trắng Xám này là công thức ảnh hoàn hảo cho tất cả những ai muốn bức ảnh của mình trở nên xịn xò hơn và chất lượng hơn, GRAY WHITE Lightroom Preset Chỉnh Ảnh Tone Trắng Xám sẽ chỉnh sửa ảnh của bạn với một cái nhìn cụ […]

FUJI INSTAX Lightroom Preset | Fuji Aesthetic Preset

07/03/2021 11:24 158

FUJI INSTAX Lightroom Preset | Fuji Aesthetic Preset này là công thức ảnh hoàn hảo cho tất cả những ai muốn bức ảnh của mình trở nên xịn xò hơn và chất lượng hơn, FUJI INSTAX Lightroom Preset | Fuji Aesthetic Preset sẽ chỉnh sửa ảnh của bạn với một cái nhìn cụ thể và […]