Selfie Presets

Selfie Presets

Công thức Nâu Selfie tông màu đẹp dành cho selfie

14/03/2021 17:31 426

Công thức Nâu Selfie này là công thức ảnh hoàn hảo cho tất cả những ai muốn bức ảnh của mình trở nên xịn xò hơn và chất lượng hơn. Công thức Nâu Selfie sẽ chỉnh sửa ảnh của bạn với một cái nhìn cụ thể và độc đáo với tone màu được thiết lập […]

Tone màu Má Mị cực xịn chắc chắn các nàng sẻ thích

13/03/2021 17:54 297

Tone màu Má Mị cực xịn này là công thức ảnh hoàn hảo cho tất cả những ai muốn bức ảnh của mình trở nên xịn xò hơn và chất lượng hơn. Tone màu Má Mị cực xịn sẽ chỉnh sửa ảnh của bạn với một cái nhìn cụ thể và độc đáo với tone […]

tone màu ảo diệu lightroom phù hợp chụp chân dung

13/03/2021 17:37 393

tone màu ảo diệu lightroom phù hợp chụp chân dung này là công thức ảnh hoàn hảo cho tất cả những ai muốn bức ảnh của mình trở nên xịn xò hơn và chất lượng hơn. tone màu ảo diệu lightroom phù hợp chụp chân dung sẽ chỉnh sửa ảnh của bạn với một cái […]

Tone nâu tự sướng đúng chất lượng lightroom

10/03/2021 19:23 142

Tone nâu tự sướng đúng chất lượng lightroom này là công thức ảnh hoàn hảo cho tất cả những ai muốn bức ảnh của mình trở nên xịn xò hơn và chất lượng hơn. Tone nâu tự sướng đúng chất lượng lightroom sẽ chỉnh sửa ảnh của bạn với một cái nhìn cụ thể và […]

Tone Selfie lightroom công thức tự sướng búng ra sữa

07/03/2021 16:16 231

Tone Selfie lightroom công thức tự sướng này là công thức ảnh hoàn hảo cho tất cả những ai muốn bức ảnh của mình trở nên xịn xò hơn và chất lượng hơn, Tone Selfie lightroom công thức tự sướng sẽ chỉnh sửa ảnh của bạn với một cái nhìn cụ thể và độc đáo […]

BRONZE PINK | Chỉnh Màu Hồng Thiếc Dễ Thương

07/03/2021 11:42 283

BRONZE PINK | Chỉnh Màu Hồng Thiếc Dễ Thương này là công thức ảnh hoàn hảo cho tất cả những ai muốn bức ảnh của mình trở nên xịn xò hơn và chất lượng hơn, BRONZE PINK | Chỉnh Màu Hồng Thiếc Dễ Thương sẽ chỉnh sửa ảnh của bạn với một cái nhìn cụ […]