Dark Presets

Dark Presets

Tone màu Má Mị cực xịn chắc chắn các nàng sẻ thích

13/03/2021 17:54 297

Tone màu Má Mị cực xịn này là công thức ảnh hoàn hảo cho tất cả những ai muốn bức ảnh của mình trở nên xịn xò hơn và chất lượng hơn. Tone màu Má Mị cực xịn sẽ chỉnh sửa ảnh của bạn với một cái nhìn cụ thể và độc đáo với tone […]

GRUNGE Lightroom Preset chỉnh màu xanh xám lạnh

07/03/2021 11:37 141

GRUNGE Lightroom Preset chỉnh màu xanh xám lạnh này là công thức ảnh hoàn hảo cho tất cả những ai muốn bức ảnh của mình trở nên xịn xò hơn và chất lượng hơn, GRUNGE Lightroom Preset chỉnh màu xanh xám lạnh sẽ chỉnh sửa ảnh của bạn với một cái nhìn cụ thể và […]

GREY TONE Lightroom Preset Chỉnh Ảnh Tone Xám / Ghi

07/03/2021 11:34 151

GREY TONE Lightroom Preset Chỉnh Ảnh Tone Xám / Ghi này là công thức ảnh hoàn hảo cho tất cả những ai muốn bức ảnh của mình trở nên xịn xò hơn và chất lượng hơn, GREY TONE Lightroom Preset Chỉnh Ảnh Tone Xám / Ghi sẽ chỉnh sửa ảnh của bạn với một cái […]

FUJI INSTAX Lightroom Preset | Fuji Aesthetic Preset

07/03/2021 11:24 158

FUJI INSTAX Lightroom Preset | Fuji Aesthetic Preset này là công thức ảnh hoàn hảo cho tất cả những ai muốn bức ảnh của mình trở nên xịn xò hơn và chất lượng hơn, FUJI INSTAX Lightroom Preset | Fuji Aesthetic Preset sẽ chỉnh sửa ảnh của bạn với một cái nhìn cụ thể và […]

FUJIFILM Lightroom Preset Chỉnh màu Film cổ điển

07/03/2021 11:20 247

FUJIFILM Lightroom Preset Chỉnh màu Film cổ điển này là công thức ảnh hoàn hảo cho tất cả những ai muốn bức ảnh của mình trở nên xịn xò hơn và chất lượng hơn, FUJIFILM Lightroom Preset Chỉnh màu Film cổ điển sẽ chỉnh sửa ảnh của bạn với một cái nhìn cụ thể và […]

DARK DENIM Lightroom Preset

07/03/2021 10:42 105

DARK DENIM Lightroom Preset này là công thức ảnh hoàn hảo cho tất cả những ai muốn bức ảnh của mình trở nên xịn xò hơn và chất lượng hơn, DARK DENIM Lightroom Preset sẽ chỉnh sửa ảnh của bạn với một cái nhìn cụ thể và độc đáo với tone màu được thiết lập […]